Besim Royal Cars Garage to wspólne przedsięwzięcie marki Royal Cars oraz Besim Group, którego celem jest uzyskanie ekspozycji na dynamicznie rosnącym rynku samochodów używanych z segmentu luksusowego oraz superluksusowego.

Rynek samochodów luksusowych w Polsce, na którym Royal Cars jest ogólnopolskim liderem (w segmencie multibrandowych salonów samochodowych), nieprzerwanie od kilku ostatnich lat notuje śrśdenio dwucyfrowe tempo wzrostu. Szczególną uwagę należy zwrócić na odporność branży na wahania rynkowe. Według opublikowanego przez KPMG raportu dotyczącego rynku dóbr luksusowych, wartośćś ć rynku samochodów luksusowych będzie stale rosnąć,ć a w 2025 roku wynieść ma aż 19,6 mld zł, stanowiąc największą pod względem wartośc i kategorią dóbr luksusowych*. Według danych importerów, rok 2020, pomimo pandemii był najlepszym rokiem w historii dla marek Bentley oraz Lamborghini w Polsce, co wskazuje na niezwykle wysoki potencjał tego segmentu rynku. *KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International, PZPM i desk research, 2021.

Rok 2021 okazał się najlepszy dla branży samochodów premium w Polsce zarówno pod względem ilości ś sprzedanych samochodów, jak i średnich cen transakcyjnych. Ograniczona podaż nowych samochodów (spowodowana m.in. pandemią COVID-19 oraz kryzysem na rynku półprzewodników), skutkuje znacznie wydłużonym okresem oczekiwania (nawet do 12 miesięcy). To sprawia, że klienci jeszcze chętniej sięgają po samochody używane, a zwiększone zainteresowanie przekłada się na ich wciąż rosnące ceny. "Spodziewamy się, że wzrost cen samochodów w przypadku marek popularnych w 2022 r. osiągnie dynamikę około 15 proc. rok do roku, w segmencie premium może to być nawet +25 proc. r/r."
- twierdzi Jacek Opala z Exact Systems, autor raportu Motobarometr 2021.

Dzięki dywersyfikacji portfolio modeli samochodów luksusowych oraz sieci partnerstw i relacji z grupami interesariuszy projektu, możliwe jest uzyskanie znacznej płynność i a tym samym zwiększonej efektywność i prowadzonych działań operacyjnych, co przekładać będzie się na wzrost stopy zwrotu z powierzonego kapitału. 

Minimalna kwota inwestycji: 20 000 zł
Możliwe podniesienie kapitału: co 5 000 zł

Besim Royal Cars Garage to nowy projekt, w którym efekt synergii doświadczenia Royal Cars oraz Besim Group, pozwala nie tylko na osiągnięcie prognozowanych wyników, ale także stanowi bazę do dalszego rozwoju i poszerzania spectrum działań na rynku automotive oraz stale rosnącego rynku dóbr luksusowych w Polsce.

Royal Cars jest ogólnopolskim liderem na rynku samochodów używanych segmentu luksusowego, od lat realizującym sprzedaż o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Przewagą konkurencyjną firmy na rynku jest fakt, że spółka prowadzi działalnośćś ć operacyjną opartą w 100% na kapitale własnym. Oferowane przez Royal Cars luksusowe samochody używane przechodzą kompleksową, wewnętrzną kontrolę jakości,posiadają także udokumentowaną historię serwisową. To sprawia, że znaczną grupę odbiorców marki stanowią stali klienci, którzy poszukując nowego samochodu dla siebie bądź najbliższych, w pierwszej kolejności
kontaktują się ze specjalistami Royal Cars, powierzając im dobór odpowiadającego ich potrzebom samochodu. 

Besim Group to prywatna grupa inwestycyjna wyspecjalizowana w inwestycjach na rynku nieruchomości,venture capital oraz usługach wspierających - działająca na rachunek własny oraz inwestorów zewnętrznych. W portfelu spółka posiada 8 projektów deweloperskich o wartości ś ponad 100 milionów zł (gross development value wg stanu na koniec lutego 2022) oraz 2 projekty w segmencie game development o wartości ś ponad 50 milionów zł (wycena wg stanu na koniec lutego 2022). "Tworząc Besim Group chcieliśmy ś stworzyć miejsce, gdzie nasi Klienci angażując się w projekty inwestycyjne, stają się naszymi partnerami oraz wspólnikami, osiągając możliwie najwyższe stopy zwrotu w relacji do poziomu ryzyka, przy zachowaniu pełnej transparentności działania i komunikacji z interesariuszami projektu" - twórcy projektu.

BESIM | ROYAL CARS
GARAGE

KONTAKT:
Besim Group sp. z o.o.
Tel. (+48) 690 017 060
Warszawa ul. Zajęcza 15 | Katowice ul. Chorzowska 108